Dissolved air flotation

ระบบ Dissolved air floatation system

หรือระบบ DAF คือ ระบบแยกไขมันออกจากน้ำ โดยใช้สารเคมี จำพวก พอลิเมอร์ โซเดียมไฮดรอกไซด์ ร่วมกับ อากาศ เพื่อเร่งไขมันให้จับตัวเป็นก้อนและลอยอยู่เหนือน้ำ แล้วจึงทำการ กักเก็บไขมันเหล่านั้น ซึ่งระบบ DAF นั้นมีข้อดีในเรื่องของประสิทธิภาพในการดักจับไขมันได้ในปริมาณมาก แต่ค่าใช้จ่ายในการทำงานของระบบค่อนข้างสูงในเรื่องของสารเคมี ถ้าปริมาณไขมันที่มาจากน้ำไม่มาก ควรใช้ เวลาในการกักเก็บน้ำเสียในเวลาที่มากขึ้นแทนการใช้ระบบนี้ ระบบ DAF นี้ เหมาะสำหรับบำบัดน้ำเสียที่มีปริมาณไขมันสูง เช่น โรงงานปิโตรเคมี  โรงกลั่นน้ำมัน  โรงงานกระดาษ โรงงานอาหาร เป็นต้น

aa6

 

Contact Us

Email:
Subject:
Message:
Spam anti question type the answer below 2+2 =?

Follow on Facebook

Watecline co.,ltd. Water and WastewaterTreatment   543/348 Jaransanitwong 37 rd, Bangkhunsri Bangkoknoi Bangkok Thailand 10700

Tel : 02-4183174, 02-412-6295-7  Fax : 02-4182426  Email : info@watecline.com